Kvalita

ISO 9001 – POLITIKA KVALITY

ISO 9001 je mezinárodně uznávaný certifikát, který potvrzuje, že ELEXIM, a.s., dodržuje jasně definované normy správného řízení organizace a kvality svých služeb.

Můžete mít tedy jistotu, že spolupráce s firmou ELEXIM, a.s., splní všechny vaše nároky na kvalitu, spolehlivost a rychlost dodávek.

ELEXIM, a.s. zastupuje přední světové výrobce pro prodej a distribuci výrobků od základních elektrických přístrojů až po komplexní celky rozvaděčů do středního a těžkého průmyslu. Tyto služby vhodně postupně doplňuje výrobky požadovanými zákazníky a konkurenceschopnými na mezinárodním trhu.

ELEXIM a.s. vyrábí specifické výrobky pro aplikace v oblasti nízkého a středního napětí pro vybrané zákazníky.

ELEXIM, a.s. poskytuje zákazníkům odpovídající technologii a know-how v oblasti nízkého a středního napětí a vybraných speciálních přístrojů.

Základním úsilím firmy je plně uspokojovat ve vysoké kvalitě, sortimentu výrobků a co nejkratším čase potřeby a přání našich zákazníků stále se zlepšujícími službami, které jsou výsledkem naší týmové i individuální každodenní práce.
Základními stavebními kameny našich úspěchů jsou vysoká odborná i formální úroveň služeb, bezpodmínečné dodržování termínů, průběžná spolupráce a vysoká kultura komunikace jak se zákazníky, tak i s dodavateli a uvnitř firmy.

iso_cz_2017

iso_modre

PRO NAPLNĚNÍ POLITIKY KVALITY SE ŘÍDÍME NÁSLEDUJÍCÍMI ZÁSADAMI:

  • všichni zaměstnanci se aktivně podílí na udržování a zlepšování systému kvality dle ISO 9001
  • firma se zavazuje k neustálému zlepšování svého systému managementu kvality a k plnění příslušných požadavků
  • s ohledem na celosvětový technický rozvoj oboru a požadavky zákazníků, přítomností u nich, aktivní účastí na odborných školeních, seminářích a veletrzích vylepšujeme průběžně díky získané zpětné vazbě a novým poznatkům firemní postupy, procesy i podnikovou kulturu
  • vedení firmy je nejen v záležitosti kvality, ale i v ostatních oblastech příkladem pro všechny zaměstnance
  • měřítkem kvality naší práce je spokojenost všech našich zákazníků a hospodárné využívání zdrojů firmy
  • každý z nás zná smysl své práce ve firmě a sám zodpovídá za kvalitu a neustálé zlepšování své práce a kvalifikace formou odborných kurzů, seminářů apod., v součinnosti s firemní strategií a podporou firmy
  • našim zákazníkům poskytujeme služby a výrobky, které nejenom splňují jejich požadavky, ale i jejich očekávání a přání
  • firma vítá a podporuje otevřenou konstruktivní diskusi a neformální setkávání spolupracovníků