NOJA Power

Automatické reclosery pro monitorování a řízení chytrých distribučních sítí

Firma NOJA Power patří k předním výrobců Autorecloserů a její výrobek bývá označen jako nejbezpečnější Autorecloser na světě. A nasazeno je jich přes 55 000 napříč kontinenty ve více než 80 zemích světa. NOJA Power si zakládá nejen na vysoké kvalitě svých výrobků, vlastním vývoji a ucelené koncepci ochrany HW a SW, ale také tím, že veškeré procesy ve výrobě jsou optimalizovány i z hlediska managementu životního prostředí (ISO 14001).
Firma Elexim má výhradní zastoupení pro území ČR, SR a východní Evropy.

 


DALŠÍ INFORMACE

Obchodník

Ing. Libor Janský
Telefon: 731 552 635
Email: libor@elexim.net

Koncept ochrany a monitorování chytré sítě


Robustností a spolehlivý umožňující monitorování, řízení a automatizaci distribuční sítě

Systém autonomních recloserů s pokročilou možností integrace a automatizace

Koncept chytré sítě, který lze centrálně monitorovat a řídit stojí vždy na schopnostech a spolehlivosti koncových prvků. Proto byl vyvinut koncept malých a spolehlivých Autorecloserů s vlastní komunikační a řídící jednotkou umožňující vysokou míru automatizace. Na jedné straně lze proto celý systém centralizovaně ovládat a monitorovat pomocí ověřených a zaběhnutých standardů (např. SCADA) na straně druhé ale Autorecloser dokáže monitorované údaje autonomně vyhodnocovat a adekvátně reagovat v případě poruchy vedení. Díky know-how shromážděnému za poslední desetiletí z nasazení na celém světě, je systém odzkoušený na reálný povoz v extrémních podmínkách. Současně se rozšiřuje a zdokonaluje soubor algoritmů, definující nejlepší postup v případě široké škály poruch vedení.

Řešení pokrývá kompletní funkční systém ochrany a monitorování – silová část, řídící jednotka s lokálním i vzdáleným řízením, sběrem dat o kvalitě sítě a jejich prezentace. To vše při zachování maximální modulárnosti systému s možností napojení na páteřní systémy.

Komponenty systému


Řídící a komunikační skříň

Mozkem každého Automatického recloseru je řídící jednotka.

V ovládací skříni s panelem pro lokální ovládání jsou umístěny komponenty pro řízení a komunikaci s okolím včetně záložní baterie pro případ úplného výpadku napájení. Sytém má tři základní části – modul zabezpečující rozhraní pro řízení a ovládání, modul pro ochranu a zabezpečení při výpadku a modul pro zpracování signu. Systém je možné modulárně rozšiřovat (konfigurovat) dle požadavku na komunikaci.

 • Výběr sledovaných kvalitativních parametrů: zemní napětí, fázové napětí, fázový proud, difuzní proud, činný, jalový a celkový výkon, činná a jalová energie, směrový nadproud, opačný sled fází, směrová zemní ochrana a mnoho dalších s pamětí záznamů
 • Nerezová skříň je opatřena speciálním práškovým nátěrem, který účinně snižuje ohřívání přímým slunečním zářením (odzkoušeno v Austrálii).
 • Záložní zdroj energie
 • Možnost ovládání a monitorování přes lokální panel, vzdáleně z tabletu (přímo v terénu) nebo z centrály
 • Český manuál


Silová část – vakuový vypínač, odpínač, odpojovač a zkratový jistič pod jednou střechou

Jediný autorecloser se zkratovou částí s pevnou dielektrickou izolací pro vybití obloukem na světě

Spolehlivost a bezpečnost silové části je klíčová pro správné fungování systém a k zajištění bezpečnosti personálu. Jednotlivé parametry jsou proto podrobený důslednému ověřování a přezkoušení v nezávislých laboratořích. Systém zahrnuje čtyři nezávislé skupiny ochran a umožňuje vypnutí zkratového proudu, citlivou směrovou ochranu, frekvenční ochranu, zapnutí studené zátěže a mnoho dalšího. Ke zhášení vnitřního obloukového zkratu se využívají pevné dielektrické izolátory místo pro životní prostředí škodlivého oleje nebo fluoridu sírového (SF6).

 • Jedno, dvou a tří fázové provedení
 • V provedení pro 15kV, 27kV a 38kV
 • Zkratová část s pevnou dielektrickou izolací pro vybití obloukem
 • Umístění na stožár vedení


Rozhraní Člověk – Stroj

Ovládací rozhraní přímo v terénu

Ovládací panel je ukryt v uzamykatelné nerezové skříni. Nastavování a monitorování lze provádět přímo přes rozhraní v řídící skříni, které obsahuje tlačítka a monitor. Tlačítka lze pohodlně ovládat i v rukavicích. Pro případ, že přístup k řídící skříni není bezpečný, povětrnostní podmínky nejsou příhodné anebo pro provedení rychlé kontroly lze v terénu bezdrátově přistupovat k vybraným funkcím přes WiMax / Wi-Fi / GPRS pomocí tabletu/telefonu s operačním Android nebo iOS.

Každý uživatel má definovaná práva, co lze v systému měnit a kontrolovat.


Automatizace a interoperabilita

Automatizovaný sběr dat a jejich vyhodnocování a integrace do existující infrastruktury systému řízení

Pokročilá logika recloserů řady OSM umožňuje technikům zavádět logické výrazy k vlastnímu přizpůsobení provozu. Vyhodnocené (platí/neplatí) logické výrazy mohou spouštět akce, aktivovat body SCADA, zapínají nebo vypínají výstupní relé I/O mnoho dalšího. K dispozici je 32 logických kanálů a proměnných. Softwarový nástroj na automatizaci chytré sítě – Smart Grid Automation SGA umožňuje zákazníkům zavádět a nasazovat aplikace distribuovaného řízení a automatizace současně napříč skupinami automatických recloserů v souladu s protokolem IEC61499. Software SGA značně zvyšuje pružnost automatických recloserů a usnadňuje zavádění inteligentních sítí.

Standardně obsahuje řídící skříň 3 USB porty, jeden port RS232 a jeden port LAN/ Ethernet. Tyto porty lze použít k připojení celé řady rozhraní jako RS485, RS232, Ethernet, modemy GSM a GPRS. K USB nebo LAN portu lze připojit i bezdrátový router. Rozhraní lze rozšířit pomocí až dvou I/O modulů, kde každý obsahuje osm optických vstupů a osm beznapěťových výstupních kontaktů s normálně rozepnutými a normálně sepnutými kontakty. Tyto moduly lze použít k řízení nebo sledování externích zařízení, k implementaci specifické automatické funkce a k zajištění dálkového I/O, když není využita zabudovaná funkce SCADA.

Řídicí skříň tak poskytuje pružné možnosti komunikace pro systém SCADA a pro připojení k řídicímu a ovládacímu softwaru CMS k získání přístupu přes sériová pojítka, modem, Ethernet, optické kabely a mobilní sítě.


PQS – software pro monitorování kvality sítě

Monitorování v reálném čase nebo vyhodnocování dat v logu

Software kvality elektrické energie PQS automatizuje analýzu dat zaznamenaných a připojené ovladače dálkového ovládání umožňují technikům rychle reagovat na problémy v síti.

Systém dále umožňuje:

 • Grafická reprezentace dat pro analýzu
 • Oscilografické údaje – logy uIoženy dle EEE Std C37.111-1999 Comtrade Advance Programmable Logic Binary
 • Harmonické složky – celkové harmonické zkreslení, zkreslení poptávky, proudy do 15. harmonické
 • Dlouhodobé a krátkodobé výpadky – SAIDI (System Average Interruption Duration Index), SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) and MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index)
 • Výkyvy napětí
 • Export dat z paměti na nosič USB – struktura logu dle IEEE P1159.3 PQDIF


CMS – konfigurační software

Nástroj pro pokročilou centrální nebo lokální správu

Konfigurační software se používá k vytváření logických výrazů, k programování I/O modulů a lokálních vstupů pomocí dostupných řídicích a indikačních signálů. Lze jej využít i k vytváření podmnožin datových bodů dostupných pro konfiguraci protokolu.

Systém dále umožňuje:

 • Nastavení hodnot ochrany
 • Funkce pokročilé automatizace
 • Schémata distribuované automatizace
 • Vzdálená správa
 • Testovací protokoly – individuální nebo skupinové spouštění a diagnostika
 • Monitorovaní kvality elektrické sítě


Ochrana podzemního vedení

Kioskové provedení

Umožňuje jednoduchou integraci chránícího systému do uzavřeného kontejneru

Celý systém je bezpečně uzavřen v kiosku je určen pro VN až do 38kV @ 800A a obsahuje kompletní sestavu OSM Autorecloseru – řídící jednotku, silovou část s izolační a uzemňovacím mechanismem a oddíl pro kabelové přípojky.