Nortroll

V roce 1977 norská firma NorTroll vyrobila první elektronický indikátor poruch sítí VN. Dnes NorTroll nabízí kompletní stavebnici výrobků a služeb pro řešení detekce poruch, dálkového přenosu dat a dálkového ovládání v sítích VN.


Výrobky NorTroll jsou proslulé odolností. Proto je najdete ve všech částech světa, v rozdílných klimatických podmínkách a teplotách od -40 °C do +70 °C (85 °C)

Díky extrémně nízké spotřebě indikátorů je předpokládá výměna baterií za 10 až 15 let. Přesto na rozdíl od jiných výrobců, výměna baterií neznamená výměnu výrobku.

NorTroll nabízí kompletní stavebnicový systém, který umožňuje instalovat jednotlivé produkty i autonomně a pak je postupně integrovat do větších celků, případněje připojit k nadřazenému systém SCADA.

NorTroll má zákazníky ve více než 40 zemích světa. NorTroll je součástí mezinárodního koncernu Sicame.

nortroll_logo3

Kliknutím na odkaz stáhnete katalog:

LineTroll
CableTroll
ComTroll

 

Výrobky pro hledání chyb a řízení distribučních sítí elektrické energie na dálku

 

Venkovní vedení: LineTroll (LT)

Indikátory pro vyhledání fázového zkratu a zemní poruchy (6–132kV).

  • Autonomní provoz.
  • Světelná signalizace stavu vedení.
  • Spojení s komunikačním modulem pro bezdrátový přenos dat (VKV, GSM).
  • Instalace a servis za provozu vedení­ VN.

 


 

nortroll1

Kabelová vedení: CableTroll (CT-)

Indikátory poruch a stavu kabelového vedení (6–36kV)

  • Instalace jak v distribučních rozvodnách (Ring Main Units RMU), tak na kabelové koncovky.
  • Možnost zapojení na systém SCADA.
  • Měření za použití měřících transformátorů proudu nebo proudovými senzory.
  • Signalizace poruchy: světelná, pomocí relé kontaktů, optika, bezdrátový přenos (VKV, GSM)

 


 

nortroll2

Komunikace: ComTroll (CmT-)

ComTroll je modulární systém pro komunikaci mezi prvky stavebnice NorTroll

  • ComTroll může být autonomní systém nebo se integruje do nadřazeného systému SCADA přes protokoly IEC60870-5-101/104 a DNP3 přes SCADA Gateway.
  • Do ComTroll patří Remote Terminal Units (RTUs) pro rozvodny a vypínače s pohonem, komunikační zařízení pro indikátory poruch RTUs, NetTroll Micro SCADA systém pro kontrolu a ovladaní se SCADA Gateway

nortroll3