Program pro jadernou energetiku

Portfolio kvalifikovaných výrobků pro nasazení do jaderné elektrárny

Výrobní program se specializuje na dodávky unikátní univerzální sdružovací skřínky a průchodek do hermetické zóny s kvalifikací LOCA pro podmínky reaktorů VVER 440 a VVER 1000. Samostatnou kvalifikaci LOCA mají i vybrané produkty mikro spínačů značky Petercem.
Portfolio SŘK doplňují signalizační a ovládací prvky firmy Mafelec a Stopcircuit, nasazené v jaderných elektrárnách napříč celou Evropou.
Jedná se o zakázkovou výrobu vždy realizovanou dle přesné specifikace požadavků zákazníka. Výstupem je ucelená realizace projektu včetně technické specifikace, zajištění potřebné certifikace a dokumentace.
Systém kontroly jakosti je certifikován dle ČSN EN ISO 9001:2016. Jsme oprávněným dodavatelem auditovaným společností ČEZ a.s. k výrobě a dodávkám elektrických přístrojů a zařízení pro jadernou energetiku.

 

DALŠÍ INFORMACE

Obchodník

Ing. Milan Smékal
Telefon: 730 151 951
Email: milan.smekal@elexim.net

Ing. Libor Janský
Telefon: 731 552 635
Email: libor@elexim.net

Univerzální sdružovací skříň


USS 01a – USS 06

Řada sdružovacích a rozvodových skříní pro umístění v hermetické zóně v provedení LOCA (BT2) a seizmické kvalifikace (BT3).

USS je prověřena ústavem jaderného výzkumu ÚJV Řež pro nasazení do hermetické zóny jaderné elektrárny. Její odolnost a funkčnost byla certifikovaná na podmínky velké havárie LOCA a POST LOCA pro reaktory typu VVER 440 a VVER 1000.

Robustní konstrukce byla navržena s ohledem na vysokou bezpečnost při zachování flexibility a manipulovatelnosti. Sortiment příslušenství, průchodek a záslepek rozšiřuje univerzálnost. Podpora a soubor náhradních dílů snižují provozní náklady v průběhu 40ti let projektované životnosti.

 

Měření a regulace s kvalifikací do prostředí LOCA


Mikrospínače Petercem

Spolehlivé a odolné mikrospínače Petercem kvalifikované pro nasazení

Rozměrově se lehce vejdou do dlaně, ale paramtry to jsou obři – Mikrospínače Petercem nabízí hermetický uzavřený obal, odolnost vůči radioaktivitě, agresivním vlivům, vibracím a prašnosti a schopné vydržet zátěž v extrémních teplotách -55 °C až +260 °C. Součástí spínače může být i kvalifikovaný kabel v požadované kvalitě a zabezpečení napojení.

Pro urychlení projektu lze využít celé portfólio již nasazených řešení. Samozřejmostí je možnost úpravy spínačů pro konkrétní potřeby projektu.

Vybrané série jsou certifikované pro přímé nasazení (bez dalšího vnějšího obalu) v hermetické zóně na odolnost a zachování funkčnosti v případě havárie LOCA u reaktoru typu VVER 440.


Koncové spínače

Spolehlivé a odolné mikrospínače Petercem projektované pro přímé nasazení v cílovém prostředí

Původní odolné mikrospínače schované v útrobách masivních plášťů nabízí nejen zvýšenou bariéru radiačnímu a agresivnímu prostředí ale přidává i zvýšenou odolnost vůči mechanickému poškození. Pro další zvýšení spolehlivosti se často umísťuje více mikrospínačů v rámci jednoho koncového spínače.

Systém kontroly a řízení pro řídící místnost


Ovládací a signalizační prvky Entrelec / Stopcircuit / Mafelec

Kvalifikované a desítky let praxí prověřené komponenty pro ovládací a signalizační panely

Bez nějaké komponenty výše zmíněných značek se zřejmě neobejde žádný kontrolní sál JE. Spolehlivost a dlouhodobá podpora jsou jedním ze základních požadavků na komponenty v projektech, jejich životnost se bude počítat v desítkách let.


Přepínače a vypínače pro proudy až do 2000A

Manuální a motorizované vypínače a přepínače

Základ portfolia tvoří program vačkových multi-pozičních přepínačů a motorizované přepínače s možností lokálního i vzdáleného ovládání.