Projekce a servis

Konstruktéři firmy „ELEXIM“ jsou schopni nabídnout řešení a připravit projekty pro měření elektrických veličin, také i měření teploty, tlaku, hladiny, průtoku, tepla a elektrické energie, a jejich analýzy. Tento vývoj může být použit ve všech oblastech energetiky: tepelných elektrárnách, jaderných elektrárnách, ropném a plynárenském sektoru, výbušných prostorách, atd.

Jsme připraveni realizovat celý rozsah projekčních a montážních prací v oblasti automatizačních systémů, jakož i poskytování služeb akreditované laboratoři pro kalibraci měření teploty a tlaku.

Široká škála Ex zařízení, které nabízí „ELEXIM“, umožňuje vytvářet projekty pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Celá řada zařízení, které v těchto projektech používáme, prošla certifikaci v předních evropských laboratořích: FTZÚ Ex a ÚJV Řež.

Firma „ELEXIM“ nabízí širokou škálu produktů a integrovaných řešení. Spolehlivost jejich používání do značné míry závisí na kvalitě služby. Naše servisní síť poskytuje vysoce kvalitní poprodejní servis po celou dobu životnosti zařízení.

Zpracujeme a připravíme pro Vás  komplexní, profesionální a optimalizované projekty.

Na základě Vašich potřeb a individuálních požadavků zabezpečujeme následující servis a služby:

 • Instalace a uvedení do provozu, šéfmontáž
 • Zaškolení obsluhy
 • Periodická školení obsluhy a servisních týmů jiných organizací
 • Periodická školení našich techniků u domácích a zahraničních výrobců
 • Technická podpora zákazníkům (on line konzultace, dálkový monitoring)
 • Preventivní servis a profylaktické prohlídky zařízení
 • Servisní zásahy záruční a pozáruční.
 • Stálý pohotovoství režim
 • Zajištění dostupnosti náhradních dílů po celou dobu životnosti zařízení
 • Renovace zařízení, zvýšení spolehlivosti a užitné hodnoty zařízení pomocí výměny opotřebovaných nebo zastaralých částí (retrofity)
 • Ekologická likvidace nefukčních zařízení a odpadů