Základní údaje o společnosti

Název firmy:

  • ELEXIM, a.s.

Adresa:

  • Riegrovo nám. 179/14
  • 767 01 Kroměříž

Identifikační údaje:

  • IČO: 25565044
  • DIČ: CZ25565044
  • společnost je zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 6930, dział B, wkładka 6930

Bankovní spojení:

  • Raiffeisenbank a.s., č. účtu.: 305414001/5500
  • IBAN: CZ6655000000000305414001
  • SWIFT: RZBC CZ PP